İDEAL

TRANSFORMATÖR
Haber ve duyuru için

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ü  Kalite Politikasının Hazırlanması

ü  Kalite El Kitabının Hazırlanması

ü  Kalite Sistem Prosedürlerinin Hazırlanması Ve Mevcut Ve Yeni Dokümantasyonun Bu Sistem Dahil Edilmesi

ü  Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi

ü  Eğitim Planının Oluşturulması Ve Kalite Eğitim Kayıtlarının Oluşturulması

ü  Kalite Programı/Planının Oluşturulması

ü  Pazarlama Ve Satış Süreçlerinin Tanımlanması Ve İzlenebilirlik Sağlanması

ü  Hizmet Sunumu Faaliyetlerinin Tanımlanması Ve İzlenebilirlik Sağlanması

ü  Tasarım Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Tanımlanması

ü  Hizmet Sunumuna İlişkin Kalite Kontrol Yönteminin Belirlenmesi Ve/Veya Mevcut Yöntemin Sitem Dahiline Alınması

ü  Kalite İç Tetkik Planı Ve İç Tetkik Uygulamasının Yapılması

ü  İç Tetkik Uygulaması Esnasında Belirlenen İç Tetkikçinin Eğitilmesi Ve Sertifikalandırılması