İDEAL

TRANSFORMATÖR
Haber ve duyuru için

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu

ü  ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu  Politikasının Hazırlanması

ü  ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu   El Kitabının Hazırlanması

ü  ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu   Sistem Prosedürlerinin Hazırlanması Ve Mevcut Ve Yeni Dokümantasyonun Bu Sistem Dahil Edilmesi

ü  ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu   Hedeflerinin Belirlenmesi

ü  Eğitim Planının Oluşturulması ve ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu   Eğitim Kayıtlarının Oluşturulması

ü  ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu   Programı/Planının Oluşturulması

ü  Pazarlama Ve Satış Süreçlerinin Tanımlanması Ve İzlenebilirlik Sağlanması

ü  Hizmet Sunumu Faaliyetlerinin Tanımlanması Ve İzlenebilirlik Sağlanması

ü  Satın alma Faaliyetlerinin Tanımlanması, Girdi Kontrol Yönteminin Belirlenerek Tedarikçi Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması Ve Onaylı Tedarikçilerin Belirlenmesi

ü  Kalibrasyon Planlaması Ve Takibi Metotlarının Geliştirilmesi, Bu Konudaki Mevcut Yapının Sisteme Entegre Edilmesi

ü  ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu İç Tetkik Planı Ve İç Tetkik Uygulamasının Yapılması