İDEAL

TRANSFORMATÖR
Haber ve duyuru için

Hermetik Transformatör

Hermetik tip transformatörler atmosfere kapalı olduğu için; hava, nem girişi olmamaktadır.

Bu durumda yalıtım malzemesi nem ile temas etmez ve transformatörün ömrü uzar.

Bu tip transformatörler aşırı nemli ortamlarda tercih edilir.

Transformatör yağının genleşmesi elastik yapıdaki dalga duvar soğutma ekipmanının genleşmesi ve büzüşmesi ile sağlanmaktadır.