İDEAL

TRANSFORMATÖR
Haber ve duyuru için

Genleşme Depolu Transformatör

Atmosfere açık, yağ genleşme depolu trafolardır.

Trafo ısındığında oluşan hacimsel büyüme genleşme deposu vasıtasıyla giderilir.

Atmosfere açık olduğu için bakım gerektirir.

Düzenli olarak Yağ Dielektrik Dayanım Testi yaptırılmalıdır.