İDEAL

TRANSFORMATÖR
Haber ve duyuru için

Saha Testleri

Transformatör gerek işletmede gerekse yeni devreye alma öncesinde aşağıdaki önem arzeden saha testlerini gerçekleştiriyoruz;

*Çevrim Oranı Testi

*DC Sargı Direenci Testi

*DC İzolasyon(Megger) Testi

*Güç Faktörü(%Pf) Testi

*İkaz Akımları Ölçüm Testi

*SFRA(Süpürme Frekans Tepki Analizi) Testi

*Buşing %Pf Testleri

*Kısmi Deşarj Testi

*Termal Kamera Ölçümleri

*Trafo Manyetik Balans Testi

*Dielektrik Frekans Tepki(DFR) Analizi

*Yağ ve Gaz Analiz(DGA) Testleri

*Yük Altında Kademe Değiştirici(Y.A.K.D) Dinamik Direnç Testi

* Yük Altında Kademe Değiştirici(Y.A.K.D) Diğer Testleri