İDEAL

TRANSFORMATÖR
Haber ve duyuru için

Devreye Alma Hizmetleri

Marka farketmeksizin her türlü gerilim seviyesinde standart Dağıtım,güç ve özel tip transformatörlerin sahada aşağıdaki montaj işlemleri yapılarak devreye alma işlemleri yapılır.

Transformatörün;

-Sahaya nakledilmesi

-Zemine sabitlenmesi

-Azot gazı basılması

-Radyatör,rezerv tankı, buşing v.b yanında gelen ekipmanların montajı

-Yağının dolum için tasfiye edilerek delinme gerilimi testinin yapılması

-Montajı biten transformatörün vakuma tutulması

-Vakum altında,tasfiye edilen yağın basılması

-Bütün kumanda bağlantılarının yapılması

-Saha testleri yapıldıktan sonra devreye alınması işlemleridir.